Ceremoniály

Ceremoniál rytierskych stretnutí

 1. Otvorenie pohár vína, nasadenie insígnie a potykanie si, prezentácia prítomných a ospravedlnených In honorem dei et in honorem vlni
 2. Pripomenutie si poslednej akcie, významných udalosti, upnúť všetkých päť zmyslov k vínu - uchopiť pohár, pohľad na víno, pokrútiť, ovoňať, ochutnať
 3. Prečítanie formulky ORDO EQUESTRIS VINI EUROPAE definícia rytierstva, udržiavanie, pozdvihnutie a rozširovanie kultúry vína a oblasti, ktoré s ním súvisia...
 4. Vlastná téma stretnutia organizačné zabezpečenie slávnostnej akreditácie nových hospes, intronizácie vyšších stupňov. (Príloha: Žiadosť o akreditáciu)
 5. Záver In honorem dei et in honorem vini Na slávu božiu na slávu vína. Organizácia slávnostného ceremoniálu okrúhleho stola: Konzulát EVIRS organizuje spravidla štyri akcie v rámci kalendárneho roka. Legátsta organizujú prijímanie nových členov - akreditáciou hospes a intronizáciu II. stupňa rytier – radca vína. Konzulant EVIRS organizuje jedenkrát do roka výročné stretnutia, pri ktorom je možné vykonať intronizáciu III. stupňa - sudca vína.

Senát ORDO EQUESTRIS VINI EUROPAE jedenkrát do roka organizuje medzinárodné výročné stretnutie a pasovanie rytierov vína IV. stupňa - EQUES de VINO.

 1. nástup senátu a konzulátu s fanfármi
 2. pozdrav konzula
 3. ekumenický akt
 4. fanfáry
 5. slávnostná reč zástupcu senátu
 6. akreditácia hospes
 7. intronizácia
 8. spoločné fotenie
 9. hymna Slovenska a Európskej únie
 10. odchod s fanfárami

 

Motto rytierov​

Rytier vína je človek, ktorý bojuje za kultúru vína.

Až keď porazíš závisť a začneš slúžiť iným, sa staneš skutočne rytierskym človekom.

Správaj sa tak, akoby čisto od Teba a Tvojho konania závisela celá budúcnosť života a akoby celá zodpovednosť bola na Tebe.

Ži svoj život s úctou, nepreži svoj život pod svoju dôstojnosť.

Motto roka

Iba osobným priateľstvom a stretávaním sa pri pohári vína sa rýchlo začleníme do veľkej rodiny národov.