Organizačné členenie

ORDO EQUESTRIS VINI EUROPAE – OEVE Konzulát Slovensko

RADA KONZULÁTU SLOVENSKO

1. Prokonzul

EQUES
JUDr. Mgr. Jaroslav Plunár

2. Prokonzul

EQUES
Július Bartalos

Notár

CONSILIARUS
JUDr. Juraj Ufrla
 

Administrátor

CONSILIARUS
Ing. Marián Bukoven
 

Pokladník

JUDEX
MVDr. Peter Pongrácz

Kňaz

EQUES
Mons. Jozef Bohunický

ZÁSTUPCA SENÁTU NA SLOVENSKU​

EQUES Stanislav Kamenár

LEGÁTSTVA A KOMTUREI KONZULÁTU SLOVENSKO

Legátstvo Bratislava
Legát Eques Ladislav Hubenák
Komturei Bratislava I.
Komtur Eques Vladimír Záhumenský
Komturei Bratislava II.
Komtur Eques Igor Sandtner
Komturei Bratislava III.
Komtur Eques Milan Kostor
Legátstvo Skalica
Legát Eques Alojz Masaryk
Komturei Záhorie
Komtur Eques Robert Šaradin
Legátstvo Pezinok
Legát eques Peter Valach
Komturei Pezinok
Komtur CONSILIARIUS
BOHUŠ CHOCHLÍK
Legátsvo Pezinok okolie
Legát eques Branislav Fischer
Komturei Šenkvice
Komtur eques Karol Motyka
Komturei Modra
Komtur eques Vincent Jakubec
Komturei Trnava
Komtur eques Eugen Blaškovič
Komturei Limbach a Svätý Jur
Komtur CoNSILIARIUS
JURAJ BARÁth
Komturei Slovenský GroB
Komtur EQUES
Miroslav Jajcaj
Legátstvo Nitra
Legát Eques Rudolf Hlavačka
Komturei Veľké Lovce
Komtur Eques Gabriel Tóth
Legátstvo Južné Slovensko – Dunajská Streda
Legát Eques František Patasi
Legátstvo Bojnice
Legát Eques Jozef Baláž
Komturei Žilina
Komtur Eques Milan Rojček
Komturei Čadca
Komtur Eques Miroslav Stopka
Komturei Bojnice
Komtur Judex Peter Palesch
Legátstvo Tokaj
Legát Eques Jaroslav Macík
Komturei Košice
Komtur Eques Jaroslav Chlebovič
Komturei Prešov
Komtur Eques Dušan Hažír
Legátstvo Pálava
Legát Eques Aleš Pohanka
Komturei Pavlov
Komtur Eques Alexej Nováček
Organizačné členenie

OEVE má nasledovné stupne

Hospes/PITA - hostiteľ/ka

1

Je prvý stupeň, ktorý sa dosiahne akreditáciou v hociktorom legátstve. Jeho podmienkou je dosiahnutie veku 18 rokov, bez rozdielu nárokov na pohlavie, náboženskú príslušnosť, vinársku odbornosť. Kandidát má mať odporúčanie vyslancov, ručiteľa, splnenie formalít a nákladov na slávnostnú akreditáciu.

Conciliarus de Vino/DAME - Radca/kyňa vína

2

Spravidla 2-ročné obdobie ako hospes, aktívny postoj, účasť na konvente rádu, tichý sviatok, oslava výročia založenia aspoň 1x, 3x podujatie konzulátu, alebo legátstva, ručenie aspoň dvoch hospes, podpora rytierskeho radu, dôkaz o vedomostiach o víne a zemepise vína.

Judex de Vino/winedame - Sudca/sudkyňa vína

3

Spravidla 4 roky radca vína, alebo 6 rokov prísažný druh, funkcia v legátstve, alebo konzuláte, účasť aspoň 3x na zahraničných akciách, 9x podujatie konzulátu, ručenie aspoň 4 hospes, získanie a podpora rytierskeho rádu, skúšky o vedomostiach a znalosti Atlasu.

Eques/Ordensdame - Rytier vína

4

6 rokov sudca vína, alebo 12 rokov ako prísažný druh /okrúhle narodenia, mimoriadne zásluhy/, úrad v rytierskom ráde /komturei, legátstvo, konzulát/, účasť min. 6x na akciách senátu, 18 x konzulátu, doporučenie aspoň 8 hospes.

Eques + ORNAT /capedame - Nositeľ/ka Ornátu

5

6 rokov sudca vína, alebo 12 rokov ako prísažný druh /okrúhle narodenia, mimoriadne zásluhy/, úrad v rytierskom ráde /komturei, legátstvo, konzulát/, účasť min. 6x na akciách senátu, 18 x konzulátu, doporučenie aspoň 8 hospes.