IN HONOREM DEI ET IN HONOREM VINI

Európske rytierstvo je rádom rytierov vína. Vo výraze „rytier vína“ sa zjednocujú podstatné znaky rytiera a vznešené znaky vína podľa prísažnej formulky – IN HONOREM DEI et IN HONOREM VINI – Na počesť boha a na počesť vína, alebo Na slávu božiu a na slávu vína.

Víno je podstatnou časťou európskej kultúry a identity. Európske vinárske rytierstvo si vzalo za cieľ starať sa o toto spoločné kultúrne dedičstvo a uchovať ho pre budúce generácie. Tým chceme prispieť k Európskej integrácii, budovaniu priateľstva a mieru v Európe. Pri tomto snažení sa chceme starať aj o osobné priateľstvo, užívanie vína ako i o krásne umenie.