Atlas EVIRS

História vína

Víno sprevádza človeka tisícročiami. Bohom by bez vína chýbala inšpirácia, múzam ľahkosť, vojvodcom odvaha. A hlavne by bolo menej radosti. Hovorí sa ,že deň bez vína je ako deň bez slnka. Víno dnes prežíva zlaté časy. Zďaleka nie je určené iba elite, či pozemskej a či z bájneho Olympu, dosiahnuť na neho môže popravde každý. Iba vedieť kam siahnuť.

S vínom sú spojené dôležité míľniky ľudského života od narodenia až po hrob a rovnako je každé príjemné stretnutie s rodinou, priateľmi alebo zoznámenie sa s celkom neznámymi ľuďmi. A s vínom je spojená aj kultúra a umenie a v konečnom dôsledku celá naša európska civilizácia už od čias Grékov, Rimanov, Židov i Kresťanov. Víno nás spája, povznáša, lieči i rozveseľuje. Napĺňa nás optimizmom ,že možno už zajtra bude lepšie a inak...

Horácius, (65-8 p. n. l.) rímsky básnik, je autorom magickej vínovej formulky „Color – Odor – Sapor“ (farba – vôňa – chuť). Básne, alebo Óda je zbierka ľúbostných, pijanských, politických a filozofických básní. Ridendo dicere verum - s úsmevom povedať pravdu, je podstata filozofie Horácia. Hypokrates (460-377 p. n. l.) - liečil vínom. Víno sa postupne a hlavne v súčasnosti dostáva do povedomia i z pohľadu zdravotných účinkov. Svetová zdravotnícka organizácia ako i najvyššia vinohradnícka inštitúcia 0.1. V. skúma víno z pohľadu ako súčasť stravovacích návykov. Otvára sa nová kapitola životný štýl a víno.

Ave vinumque veritas - Zdravím - velebím víno a pravdu.