Formulár nového uchádzača

Chcem sa stať členom EVIRS

Rytiersky atlas je filozofický testament pre Európu, v ktorom je zakotvená najdôležitejšia výpoveď a postoj k vínu, k životu, ku krajine, k duchovným hodnotám, k biblii, k ľudskej dôstojnosti, k rytierskym štruktúram a k rytierskej ceste v každodennom živote.

Súhlasím so spracovaním osobných údajov