EURÓPSKY VINÁRSKY RYTIERSKY STAV – EVIRS OZ

M.R. Štefánika 1, 902 01 Pezinok

IČO: 36075027

DIČ: 2021927248

OKEČ: 91339

 

TATRA BANKA

č.ú. 266 77 40 014 / 1100

IBAN SK26 1100 0000 0026 6774 0014

 

Kancelária: