Medzinárodný Konzulátfest v Bratislave – 17. júna 2023

Uverejňené: Oct 22, 2023

Videné: 111

Kategórie: Archív podujati

Dňa 17. júna 2023 sa v priestoroch Starej národnej rady Slovenskej republiky uskutočnil Medzinárodný Konzulátfest pri príležitosti osláv 20. výročia vzniku Rytierskeho rádu vína na Slovensku. Na podujatí sa zúčastnilo 190 prísažných členov so svojimi hosťami zo Slovenska na čele s prokonzulmi Eques Jaroslavom Plunárom a Eques Júliusom Bartalosom, z Rakúska na čele s Magister Generalis Alfréd R. Tombor Tinterom, zo Slovinska zastúpené prokonzulom Tomislavom Kovačičom, z Maďarska zastúpené 1. zástupcom prokonzula Dr. Czongorom Czipfom, zo Srbska zastúpené prokonzulom Miroslavom Mrnuštikom a Česka zastúpené Eques Miroslavom Musilom. Po privítacom pohári vína a malom občerstvení sa účastníci podujatia v slávnostnom rytierskom sprievode presunuli do kostola Klarisiek, kde sa vykonal slávnostný rytiersky ceremoniál, na ktorom bolo sedem kandidátov povýšených do IV. stupňa Eques de Vino, dve kandidátky na Capedame a slávnostne menovaní dvaja Legáti a jeden Komtur. Po slávnostnom rytierskom ceremoniáli pokračovali oslavy v priestoroch Starej NR SR enogastronomickým snúbením jedla a vína spolu s vynikajúcim kultúrnym programom. Počas osláv boli vybraným prísažným členom odovzdané zlaté a strieborné kríže za ich aktívnu činnosť v OEVE a EVIRS SK. Boli sme účastní skvelého rytierskeho podujatia. Konzulát OEVE a EVIRS SK, vyslovuje poďakovanie všetkým prísažným členom, ktorí sa nezištne podieľali na organizácii a zabezpečení Medzinárodného Konzulátfestu v Bratislave, 20. výročie Rytierskeho rádu vína na Slovensku a v neposlednom rade sa musíme poďakovať našim vynikajúcim vinárom, ktorí nám darovali krásne vína na túto jedinečnú príležitosť a obohatili tak našu oslavu. IN HONOREM DEI et IN HONOREM VINI