Pozvánka na legátfest v Uhrovci

Uverejňené: Oct 22, 2023

Videné: 104

Kategórie: Archív podujati

Konzulát OEVE a EVIRS SK a organizátor podujatia Legátstvo Horná Nitra a spoluorganizátor obec Uhrovec  srdečne pozývajú všetkých prísažných členov a členky so sprievodom na legátfest, ktorý sa bude konať 14. októbra 2023 v Dome kultúry v Uhrovci.

Hlavným motívom   podujatia je uctenie si významných rodákov z Uhrovca Ľudovíta Štúra a Alexandra Dubčeka.

PROGRAM:

 • 13:00 … Stretnutie a prezentácia hostí legátfestu
  Uvítací pohár vína vo foyer kultúrneho domu Uhrovec
 • 14:00 … Sprievod do katolíckeho kostola Ducha Svätého v Uhrovci
 • 14:15 … Slávnostný rytiersky obrad, bohoslužba, intronizácia a akreditácia prísažných členov
 • 15:30 … Kladenie vencov v rodnom dome významných dejateľov spoločensko-politického života v Uhorsku a Československu
  Hymnická pieseň a báseň v podaní FS Uhrovčan, prehliadka rodného domu
 • 16:00 … Slávnostné privítanie účastníkov legátfestu, zahraničných hostí a delegácie zo Senátu. Slávnostné príhovory prvého prokonzul, starostky obce Uhrovec, zástupcu Senátu. Vystúpenie ľudovej hudby FS Urpín a ženskej speváckej skupiny Hojana. Slávnostný obed.
 • 18:00 … Večerné občerstvenie k spoločenským debatám o víne a vinárstve. Do spevu bude hrať ľudová cimbalová muzika pána Jakubisa.
 • 23:00 … Oficiálne ukončenie

Kultúrny program zabezpečujú:

• Dychová hudba Hradišťanka
• Ľudová hudba folklórneho súboru Urpín
• Ženská spevácka skupina Hojana
• Ľudová cimbalová muzika pána Jakubisa

Vstupné:  80 €/osoba  

Vstupné je potrebné uhradiť na účet EVIRS : SK26 1100 0000 0026 6774 0014, variabilný symbol 14102023 a v správe pre prijímateľa uvedenie meno uhrádzajúceho.

Záväznú účasť na podujatí a jeho úhradu zrealizujte najneskôr do 6.10.2023.

Dress code: slávnostné oblečenie, tmavomodrý oblek a príslušné insígnie u pánov, tmavé šaty a príslušné insígnie u dám, rytieri povinne ornát a baret.

IN HONOREM DEI ET IN HONOREM VINI

Generalconsul Prof. Alfred R. Tombor Tintera
Senatconsul Präs. Alois Paul

Prokonzul Eques Jaroslav Plunár

Prokonzul Eques Július Bartalos

Senator SK Stanislav Kamenár