Rozšírené zasadnutie Rady konzulátu Slovensko EVIRS

Uverejňené: Nov 21, 2023

Videné: 816

Kategórie: Oznamy

Po dohode prokonzulov bude dňa 04.12.2023 v čase o 17.00 hod. rozšírené zasadnutie Rady konzulátu Slovensko EVIRS vo vinárstve Dubovský & Grančič v Svatom Jure. Účasť je možná pre max. 40 prísažných (kapacita hostiteľa). Preto sú prokonzulmi pozvaní títo hodnostári rádu: Plunár, Bartalos, Ufrla, Bukoven, Bohunický, Pongrácz, Pohanka, Masaryk, Macík, Baláž, Hlavačka, Pataši, Hubenák, Peschl, Múčka, Palesch, Chlapovič, Nemčovský, Nováček, Jakubec, Motyka, Argaláš, Šaradín, Valach, Vašíček, Fischer, Blaškovič, Holý, Jasovský, Kostor, Kelemen, Tóth, Miškolczy, Oravec, Szomolay, Šušol, Puček, Rajnic Ján, Rojček, Lukáčová, Kamenár.

  • Program: Plán práce konzulátu na rok 2024 – návrh - prokonzuli a legáti
  • Zhodnotenia legátov k činnosti legátstiev za rok 2023 – legáti
  • Návrhy na povýšenie – Eisenstadt 27. december 2023 (do hodnosti eques, čestný kríž magistra generalis, medaila EVIRS)
  • Návrhy na povýšenie na rok 2024 (do hodnosti conciliarus, judex, eques) – legáti, komturi
  • Rôzne

V priebehu porady sa bude podávať vzorky vína vinárstva Dubovský & Grančič. Ako teplé jedlo bude vykostený pečený diviak na alibernete s oblohou, Studené jedlá - syrové mysy Cena konzumného bola stanovená hostiteľom na sumu 35 € na jednotlivca. Ústroj zodpovedná koncoročnému posedeniu Rady konzulátu – modrá košeľa, oblek, insígnie. Uzávierka prihlásených je do 30.11.2023. V prípade, že niektorý z legátov sa nemôže zúčastniť oznámi túto skutočnosť mailom do kancelárie konzulátu a určí náhradníka s tým, že tento bude referovať v rámci príslušného bodu programu. Žiadam o bezprostredné zverejnenie a zaslanie všetkým pozvaným prísažným. Salve vini Jaroslav Plunár – prokonzul Július Bartalos - prokonzul