Slovenská delegácia EVIRS v Srbsku

Uverejňené: Jun 14, 2024

Videné: 90

Kategórie: Oznamy

Ordo Equestris Vini Europae – Konzulát Srbsko poslalo pre EVIRS – Konzulát Slovensko oficiálne svoje pozvanie pre účasť na ich ceremónii prijatia nových členov a nových povýšení. Vedenie OEVE a EVIRS delegovalo našu slovenskú delegáciu pod vedením Eq. Mons. Jozefa Bohunického a ďalších členov cape-winedám a rytierov Komturei Veľké Lovce, aby sa v dňoch 1.-2. júna 2024 aktívne zúčastnili tohto jedinečného podujatia v Novom Sade v Srbskej republike.

            Ceremónia Konzulátu Srbsko sa konala v sobotu 1. júna 2024 v reformovanom kostole v Novom Sade. Nasledovala po srdečnom privítaní celej slovenskej delegácie prvým prokonzulom Konzulátu Srbsko Eq. Miroslavom Mrnuštikom. A tiež po vzájomnom odovzdaní vzájomných priateľských a rytierskych pozdravov i privítacích darov. Slovenskí účastníci delegácie všetci boli milo povzbudení priateľskou a komunitnou atmosférou celého srbského mesta Nový Sad. Zhodne aj ústretovosťou, srdečnosťou, štedrosťou a spontánnosťou jej obyvateľov. Tieto charakteristické črty boli rovnako sprievodnými znakmi celej úradnej ceremónie, jej následného pohostenia a celkového pobytu.

            V nedeľu 2. júna 2024 slovenská delegácia EVIRS absolvovala návštevu ešte dvoch miestnych srbských vinárstiev. Zároveň hodnotili a degustovali ich vybrané srbské vína. Pri tejto vzájomnej medzinárodnej návšteve sa konštatovalo, že takéto zahraničné návštevy v rámci OEVE sú znakom významného puta európskych národov a krajín. Veď v tom spočíva jeden z cieľov a poslaní Európskeho vinárskeho rytierskeho stavu. Zjednocovať navzájom ľudí, krajiny a národy naprieč celou Európou.

 

IN HONOREM DEI et IN HONOREM VINI