V královskom meste Rust sa konalo fórum prokonzulov v hoteli Am Greiner

Uverejňené: Nov 21, 2023

Videné: 740

Kategórie: Oznamy

Dňa 20.10.2023 sa v slobodnom královskom meste Rust konalo fórum prokonzulov v hoteli Am Greiner. Dôležitou témou podujatia bolo okrem iného získavanie mladých ľudí pre ušľachtilé ciele Európskeho rádu rytierov vína. Náslddne pokračoval Deň rádu 180 účastníkov festivalu prijalo pozvanie a zišlo sa v tom najlepšom počasí v dobrej spoločnosti. Zúčastnili sa aj mnohí členovia Rytierskeho senátu, vrátane generálneho konzula Alfreda R. Tombora Tinteru a generálneho kapitána Aloisa Paula, ako aj čestní hostia ako OKT Endre Graf Esterházy de Galantha s manželkou OKT Christine.

Pri tejto príležitosti boli medailou magistra generalis ocenení eques prokonzul Július Bartalos, legát eques Jaroslav Macík a eques kňaz rádu Jozef Bohunický. Okrem nich sa za konzulát Slovensko zúčastnili ešte prísažní prokonzul eques Jaroslav Plunár, zástupca senátu v SR eques Stanislav kamenár, čestný prokonzul eques Richard Demovič a hospita Regina Kozáčiková. Dňa 21.10.2023 v meste Klosteneuburg konala na Rytierskom rádovom festivale Konzulátu Korutánska slávnosť. Slávnosti sa zúčastnili prokonzuli eques Jaroslav Plunár a eques Július Bartalos. Zástupca senátu v SR eques Stanislav Kamenár, legát eques Aleš Pohanka, ktorý zabezpečil účasť 10 prísažných z legátstva Pálava, winedame Valéria Lukáčová a novoprijatý prísažný hospes Kristián Kračunovský. Všetkým zúčastneným, ktorí svojou osobnou účasťou reprezentovali konzulát Slovensko patrí poďakovanie prokonzulov. V tejto súvislosti prokonzuli oznamujú, že neúčasť legátov a komturov, ktorí majú účasť na takýchto podujatiach povinnú, bude predmetom rokovania Rady konzulátu.