Nobilitat + Stilles fest – Rust

Uverejňené: Mar 26, 2024

Videné: 146

Kategórie: Oznamy , Archív podujati

Dňa 16.03.2024 sa v slobodnom kráľovskom meste Rust konalo slávnostné zhromaždenie hodnostárov OEVE.

Akciu organizoval Senát  Ordo Equestris Vini Europae pod vedením  Generálneho konzula Magister Generalis Prof. Alfred R. Tombor-Tintera.

Magistrát informoval prítomných o finančných záležitostiach rádu, predniesol sumár účtu za rok 2023 a informoval o rozpočte na rok 2024.

1.     Magister generalis vyzval prítomných legátov a prokonzulov aby dbali na prísny výber kandidátov do radov rytierov vína. Nie je dôležité kto je kandidát v občianskom živote. Dôležitý je jeho postoj k hodnotám života, cti a morálnym zásadám.

Nasledoval príhovor Magistra generalis k prítomným, v ktorom apeloval  na jednotu, dôstojnosť a zachovávania hodnôt rádu.

Následne sa zhromaždenie vo forme rytierskeho sprievodu presunulo do kostola. Tu boli štyria členovia EVIRS ocenený medailou senátu OEVE za dlhoročnú obetavú prácu pre rytiersku spoločnosť. Jednalo sa o týchto vzácnych členov EVIRS:

-         Weinedame Zuzana Čorbová

-        Eques de Vino mons. Dušan Argaláš

-        Eques de Vino komtúr Gabriel Tóth

-        Eques de Vino komtúr Milan Kostor

V mene rytierskeho združenia OEVE gratulujeme všetkým oceneným.

2.     Prokonzul združenia konštatuje, že okrem ocenených a sprievodu Zuzky Čorbovej  sa uvedenej slávnosti zúčastnili len Eques de Vino  legát Aleš Pohanka, Judex Pohanka, a Zástupca senátu pre Slovensko Eques de Vino Stanislav Kamenár.

Rada EVIRS zisťuje, že úlohy, ktoré kladie vysoký senát OEVE na hodnostárov konzulátu Slovensko EVIRS a to účasť na prikázaných slávnostiach sa neplnia.

Opatrenie: pri povyšovaní, intronizovaní do funkcií a prijímaní nových členov bude vedenie EVIRS prihliadať na túto skutočnosť.

                      

                         IN HONEREM DEI et IN HONOREM DEI

 

Bratislava 25. marca 2024

 

 

   I.  Prokonzul                              Magister Generalis         

   JUDr. Mgr. Jaroslav Plunár                     Generalkonsul

                                              Prof. Alfred R. Tombor-Tintera

 

 

     II. Prokonzul                                 Senatsdelegat

                                                                    Prokonzul h.c.

    Július Bartalos                    Dipl. Ing. Stanislav Kamenár