Charitatívna akcia - Legátstvo Bratislava – odovzdanie výťažku dražby

Uverejňené: Dec 12, 2023

Videné: 170

Kategórie: Oznamy , Archív podujati

Dňa 6.12.2023 sa vo Vínnej záhrade WINE Ó CLOCK uskutočnilo podujatie odovzdania daru – výsledok dražby vín z 30.9.2023 pre Centrum sociálnych služieb profesora Karola Matulaya v Bratislave.

Výťažok z dražby bude použitý na zakúpenie diagnostických pomôcok.

Šek na 4 000,- € odovzdal  organizátor  dražby  a  zástupca Legátstva Bratislava   Eques Ivan Lacko do rúk Mgr. Jany Čajágiovej, riaditeľky Centra.

Odovzdania sa zúčastnili zástupkyne  Bratislavského samosprávneho  kraja  -  riaditeľka   odboru  sociálnych  vecí PhDr. Marica Šiková a vedúca oddelenia sociálnej pomoci PhDr. Jana Matulová,

za prítomnosti prísažných členov Legátstva Bratislava a hostí Vínnej záhrady bola vytvorená krásna predvianočná atmosféra, ktorú dopĺňala skupina VOISING svojim vystúpením.