Legátfest Uhrovec, 14.10.2023

Uverejňené: Nov 30, 2023

Videné: 284

Kategórie: Oznamy , Archív podujati

Legátstvo Horná Nitra so sídlom v Bojniciach usporiadalo dňa 14.10.2023 rytierskú slávnosť Legátfest v obci Uhrovec.

V spolupráci s obcou Uhrovec a zásluhou starostky obce pani Zuzane Máčekovej a jej organizačného tímu vytvorili excelentné a dôstojné podmienky pre usporiadanie rytierskej slávnosti takýchto  rozmerov.

V sobotu nám počasie prialo čo bolo znamením úspešnej a krásnej rytierskej slávnosti. Poctilo nás svojou návštevou takmer 130 rytierov vína z rôznych kútov Slovenska. Sme mimoriadne radi, že nás svojou návštevou poctili aj rytieri vína z Moravy z Legátstva Brno. Potom ako sme sa zišli a občerstvili sa slávnostný sprievod za doprovodu dychovej hudby Hradišťanka a mažoretiek z Bánoviec na Bebravou presunul do Katolíckeho kostola Ducha svätého v Uhrovci.

Počas slávnostného obradu boli akreditovaných 10 noví členovia Ordo Equstris Vini Europae, ktorí svojou prácou podporia rôzne Legátstva a Komturei na Slovenku. Tak isto sme intronizovali 8 prísažných členov do stupňov Consiliarus, Weindame a Iudex.

Novoprijatým a povýšeným prísažným členom blahoželáme a prajeme veľa úspechov v pôsobení a činnosti v Európskom vinárskom rytierskom stave. Po slávnostnom obrade a bohoslužbe sa slávnostný sprievod presunul k rodnému domu Alexandra Dubčeka a Ľudovíta Štúra, kde sa uskutočnilo kladenie vencov, zazneli slávnostné piesne, básne a príhovory. Za slávnostného pochodu mažoretiek a dychovej hudby sa slávnostný sprievod presunul do priestorov slávnostne vyzdobenej sály kultúrneho domu obce Uhrovec. Tu na hostí čakalo enogastronomické snúbenie jedál a vín.

Počas slávnosti odzneli  príhovory prokonzulov konzulátu Slovensko Eques Jaroslava Plunára a Eques Júliusa Bartaloša. K hosťom a rytierom vína sa prihovorila vo svojom príhovore aj starostka obce Uhrovec pani Zuzana Máčeková, kde okrem iného zdôraznila prínos a význam oboch rodákov obce Uhrovec Alexandra Dubčeka a Ľudovíta Štúra v moderných Slovenských dejinách.

Následne boli ocenení rytieri vína za svoju obetavú činnosť pre EVIRS. Medzi inými bola prokonzulom konzulátu Slovensko Eques Jaroslavom Plunárom ocenená i starostka obce Uhrovec pani Zuzana Máčeková za excelentnú spoluprácu, organizáciu a realizáciu našej rytierskej slávnosti, a je nutné zdôrazniť, že bez organizačných schopností pani starostky a je realizačného tímu by sa nám nepodarilo uskutočniť našu rytierska slávnosť Legátfest.

Obci Uhrovec a pani starostke Zuzane Máčekovej patrí naše uznanie a srdečné poďakovanie, taktiež obyvateľom obce Uhrovec za srdečné privítanie. Spoločne sme sa zúčastnili na krásnej rytierskej slávnosti, počasie nám prialo, všetci sme sa príjemne zabavili no najmä sme utužili rytierske priateľstvo spoločne vypitou čašou vína a priateľským rozhovorom sme naplnili svoje srdcia nádejou a rytierskym odkazom.

Legátfest v Uhrovci si nesieme vo svojich spomienkach ako jedno vydarené stretnutie ľudí dobrej vôle, rytierskeho ducha, úcty k vínu, mieru a človečenstvu.

S rytierskym pozdravom

In Honerem Dei et In Honorem Vini.

Marschal, Iudex  Peter Palesch, VinAk

Vedúci Komturei Bojnice