Poďakovanie

Uverejňené: Oct 22, 2023

Videné: 212

Kategórie: Oznamy

Dňa 01.03.2023 sa v budove Obecného domu obce Slovenský Grob konalo valné zhromaždenie konzulátu Slovensko EVIRS.

Na tomto valnom zhromaždení  sa zúčastnilo celkove 78 prísažných s právom hlasovať za spolu 148 prísažných.

Prokonzuli OEVE-EVIRS chcú aj touto cestou poďakovať všetkým zúčastneným za zdarný priebeh valného zhromaždenia. Tým prísažným,  ktorí poverili hlasovaním svojich zástupcov za to, že aj takouto formou prejavili záujem o veci spoločné. Capedame Elene Kohútikovej za to, že sa ujala vedenia valného zhromaždenia. Všetkým, ktorí vystúpili v priebehu rokovania za ich príspevky.

Osobitné poďakovanie patrí tým prísažným, ktorí prispeli vínom na občerstvenie účastníkov.

S úctou

Jaroslav Plunár – prokonzul
Július Bartalos – prokonzul

V Bratislave dňa 06.03.2023