Udelenie Domizilschild Ordo Equestris Vini Europae Legátstvu Horná Nitra

Uverejňené: Oct 22, 2023

Videné: 216

Kategórie: Oznamy

V sobotu 2. septembra 2023 sa konalo slávnostné odhalenie Domizilschildu za účasti delegácie Senátu Ordo Equstris Vini Europae. Generalkonsula Magistergeneralis prof. Alfréd R. Tombor Tinteru a Generalkuratora Consul tit. HK Josef Derhaschniga , senátora Eques Stanislava Kamenára, druhého prokonzula Konzulátu Slovensko Eques Júliusa Bartalosa, legáta Eques Jozefa Baláža, Komtura Iudex Petra Palescha v priestoroch úradov Legátstva Horná Nitra a Komturei Bojnice v Bencovje grunte na Hviezdoslavovej ulici v Bojniciach.

Tejto mimoriadnej udalosti prialo aj počasie a bolo príjemne slnečno. I Boh žičil rytierom vína z Bojníc v ich veľkom dni.

Po vzájomnom vrúcnom privítaní a potom ako zazneli hymny SR, EU a hymna rytierov vína Salve Vini v podaní mladej huslistky Tamary Palesch, úvodnom pohári vína Generalkonsul vykonal akt slávnostného odhalenia tabule Domiciília OEVE.
Pri tejto príležitosti Generalkonsul poprial všetko najlepšie a vyzval k ďalšej práci.
Všetkým prítomným poprial dobré zdravie a chuť pracovať ďalej.

Po slávnostnom odhalení Domizilschildu si delegácia senátu prezrela priestory múzea Bencovje grunt a prehliadka viac ako 400 ročného domu s pivnicou, zanechala hlboký dojem. Autenticita a tradícia je tomuto domu vlastná ako i skromnosť a striedmosť, čo sa stretáva ako paralela s cnosťami rytiera vína.

Vážené spoločenstvo rytierov vína si doprialo malé husľové matiné a pohár vína pod pergolou viniča na dvore Bencovje gruntu, kde genius loci prostredia, umocnený charakterom slávnostnej udalosti vyvolával v prítomných naozaj mimoriadne pocity.

V takejto slávnostnej atmosfére sa niesol i spoločný neskorý obed v neďalekej reštaurácii Kúpeľný mlyn v Bojnických kúpeľoch.

Na záver treba povedať, že to bol naozaj skvelý deň bojnických rytierov vína, ktorý im dodal tak potrebnú energiu do ďalšej práce.

S rytierskym pozdravom

In Honorem Dei et In Honorem Vini

Legát Legátstva Horná Nitra
Eques Jozef Baláž

Vedúci Komturei Bojnice
Iudex Bc. Peter Palesch, VinAk