Záznam o odovzdaní daru

Uverejňené: Oct 18, 2023

Videné: 123

Kategórie: Archív podujati

Týmto Vám oznamujeme, že Legátstvo Južné Slovensko bolo oslovené s dekanom katolíckej cirkvi v Dunajskej Strede o finančnú pomoc pri premiestnení veľkého kríža do novej časti cintorína v Dunajskej Strede.

Naši členovia v nasledovnom zložení:
Bartalos Július,Eques – 50 EUR
Patasi František, Eques – 50 EUR
Pongrácz Peter, Judex – 50 EUR
Szomolai Ernest, Eques – 50 EUR
Pápay Zoltán, Judex – 50 EUR
Németh Alexander, Judex – 50 EUR
Péntek Štefan, Judex – 50 EUR
Weisz Arpád, Hospes – 50 EUR
Kovács János st., Eques – 50 EUR
Výboch Pavel, Judex – 50 EUR
Kovács János ml., Judex – 50 EUR
Varga Július, Eques – 50 EUR

pozbierali celkom 600 EUR, ktoré dňa 6.10.2023 odovzdali zástupcovi cirkvi pánovi Tiborovi Kulcsárovi. Dar bude použitý na premiestnenie veľkého
kamenného kríža resp. vytvorenie nového základu na uloženie tohto kríža do cintorína.

Dar bol odovzdaný v mene ORDO EQUESTRIS VINI EUROPAE, Konzulát Slovensko, ktoré zastupovalo Legátstvo Južné Slovensko v Dunajskej Strede.

Salve vini

Július Bartalos, Eques
prokonzul