Pozvánka na Valné zhromaždenie EVIRS

Uverejňené: Oct 19, 2023

Videné: 89

Kategórie: Archív podujati

Európsky vinársky rytiersky stav – EVIRS o.z. – pozýva na Valné zhromaždenie.

Termín a miesto konania:
1. marca 2023 o 17:00 hod.
Dom kultúry Slovenský Grob, Hlavná 132

Návrh programu VZ EVIRS:

1. Otvorenie VZ – Eques Richard Demovič
2. Informácia o zmenách vo vedení Konzulátu OEVE SK – emeritný konzul Eques František Slezák
3. Voľba predsedu VZ, zapisovateľa, overovateľov a osôb poverených sčítaním hlasov – Eques Richard Demovič
4. Výročná správa o činnosti OEVE a EVIRS SK za 2022 – Eques Richard Demovič
5. Správa Dozornej rady – Eques Július Bartalos
6. Plán činnosti EVIRS na rok 2023 – Eques Jaroslav Plunár
7. Návrh na zmeny stanov EVIRS – Eques Jaroslav Plunár
8. Návrh na personálne zmeny – notár, pokladník, administrátor, predseda a člen Dozornej rady, vedúci Legátstva Južné Slovensko
9. Diskusia
10. Záver

Záväznú účasť treba potvrdiť do 20.2.2023 !

V Pezinku, dňa 13. februára 2023

prokonzul OEVE Eques Jaroslav Plunár
prokonzul OEVE Eques Július Bartalos
emeritný konzul OEVE a EVIRS Eques František Slezák