POZVÁNKA NA LEGATFEST IVANČICE

Uverejňené: Oct 20, 2023

Videné: 97

Kategórie: Archív podujati

SALVE VINI Pozývame vás na LEGÁTFEST, ktorý sa bude konať v sobotu 22. apríla 2023. Legátfest sa koná v obci Ivančice na Morave. Organizátorom je legátstvo Pálava na čele s legátom eques Alešom Pohankom. Legátfest začína od 12.30 hod. a uskutoční sa v reštaurácii RAF Hause, ktorá patrí eques Janovi Dašovskému. Ďalšie informácie: 1. Poplatok za osoby, ktoré budú prijímané a ktoré budú povyšované je potrebné uhradiť do 30.03.2023 (číslo účtu je v priloženej pozvánke dole) a to z dôvodu zabezpečenia diplomov, šatiek , kravát a plakiet prvých troch stupňov zo senátu v Eisenstadte. 2. Poplatok za účasť a za prijatie, prípadne za povýšenie je možné zaplatiť v hotovosti len vo výnimočnom prípade po predchádzajúcej dohode s príslušným legátom resp. garantom. Z Bratislavy odchádza o 10.30 hod. autobus pre 50 účastníkov. Autobus bude zaparkovaný od 10.20 hod. pod mostom Lanfranconi. Autobus bude mať krátku zástavku v Malackách. V prípade väčšieho záujmu prísažných z legátstva Pezinok je možné, aby autobus išiel aj do Pezinka. O tomto bude informovať legát Legátstva Pezinok eques Ivan Peschl. Na legátfeste je kapacitne obmedzená účasť na 120 hostí. Preto účastníci, ktorí sa prihlásia (prijímaní resp. povyšovaní) budú zaraďovaní podľa poradia prihlásenia. V prípade, že prijímaní resp. povyšovaní chcú, aby ich sprevádzali rodinní príslušníci príp. blízke osoby je potrebné tieto osoby nahlásiť k tejto osobe, aby v reštaurácii sedeli spolu. Súčasťou legátfestu bude aj predajná výstava umeleckých diel umeleckého fotografa eques Ladislava Čierneho a winedame Valérie Lukáčovej. Pre záujemcov o ubytovanie je možnosť ubytovania priamo v Ivančiciach v dvojposteľových izbách celkovo pre 44 osôb. O tejto skutočnosti poinformuje osobne eques Jan Dašovský na mail: jan.dasovsky@gmail.com IN HONOREM DEI ET IN HONOREM VINI Jaroslav Plunár – prokonzul Július Bartalos – prokonzul