EURÓPSKY VINÁRSKY RYTIERSKY STAV – EVIRS OZ

M.R. Štefánika 1, 902 01 Pezinok
IČO: 36075027, DIČ: 2021927248
OKEČ: 91339
TATRA BANKA, č.ú. 266 77 40 014 / 1100
IBAN SK26 1100 0000 0026 6774 0014

Kancelária:
Holubyho 28, OC – Pluc,
902 01 Pezinok

Tel. a fax: + 421 (0) 33 / 640 5155
E-mail: evirs@evirs.sk