Dňa 8. februára 2022 sa vo vinárstve Peter Rajníc v Pezinku konalo 1. zasadanie rozšíreného Konzulátu OEVE a EVIRS SK.

Hlavnou témou zasadania bolo odsúhlasenie Kalendára podujatí na rok 2022 a príprava Konzulátfestu v Skalici.