V Pezinku sa po dvojročnej pauze konalo v dňoch 16. až 18. septembra 2022 tradičné Vinobranie, ktoré vyvrcholilo 18.9.2022 alegorickým sprievodom, ktorého dôstojnou súčasťou boli aj prísažní členovia EVIRS SK.

IN HONOREM DEI ET IN HONOREM VINI