SALVE VINI

Nech radosť a šťastie vládne u Vás doma, nech zďaleka obchádza Vás nešťastie a smola.
Nech pohoda vládne za sviatočným stolom, nech láska prevláda nad nemilým slovom.

Krásne Vianoce plné radosti a pohody, veľa zdravia a šťastia v novom roku všetkým prísažným členom, milovníkom a priateľom vína praje

prokonzul Eques Richard Demovič

prokonzul Eques Stanislav Kamenár

emeritný konzul Eqes František Slezák a Jana Petrániová