S hlbokým zármutkom sa lúčime s našim vzácnym priateľom a druhom, najstarším členom Rytierskeho rádu vína na Slovensku

Eques Ferdinandom Ríhom

Prajeme ti večný odpočinok v objatí Matky zeme,
tam kde už niet bolesti, trápenia, ani staroby, tam odkiaľ sme vyšli,
a kde sa raz aj tak všetci opäť zídeme.

prokonzul Eques Richard Demovič
prokonzul Eques Stanislav Kamenár
emeritný konzul Eques František Slezák