Na podujatiach uvedených v doleuvedenom kalendári sa môžu zúčastniť všetci členovia nášho Konzulátu SK s tým, že ako prísažní členovia Rytierskeho rádu vína:

  • Musia byť slávnostne oblečení (tmavý oblek, svetlomodrá modrá košeľa a insígnie), pokiaľ si to vybrané podujatie vyžaduje.
  • Každá delegácia musí mať zástavu Konzulátu SK s tým, že ju musia držať v kostole počas aktu medzi ostatnými zástavami, aby sa vedelo, že je tam aj slovenská delegácia.
  • Spracovať správu – teda oznámenie pre ostatných spolu s obrázkovou časťou o účasti, ktorá sa zverejní na stránke EVIRS aby boli všetci o aktivitách informovaní.