Súčasná doba je mimoriadne náročná. Výdobytky civilizácie sú na vrchole. Spoločnosť sa značne diferencuje.

Aristoteles povedal, že máme rozlišovať potreby a želania.

Základne potreby sú jasné: jedlo, voda, vzduch. A potom máme aj psychické potreby: pocit bezpečia a istoty a sociálnu vzájomnosť. A nakoniec spirituálnu, máme potrebu sebapresahu. Ak sme si vedomí vlastnej smrteľnosti, potrebujeme sebapresah.

A niečo úplne iné sú želania. My síce povieme, potrebujem mercedes, ale to je nezmysel, nepotrebujem mercedes, potrebujem sa dostať z miesta na miesto. Ak si život postavíme tak, že stále potrebujeme plniť misku potrieb, potom pohoríme, pretože tá je nenaplniteľná. Takže honba za spotrebou a konzumom, navyše kŕmená rečami o nekonečnej prosperite vedie ku skaze. Potom príde jeden nový koronavírus a je po prosperite. Čiže najlepšie je prestať sa naháňať. A ako je to napísané v Novom zákone: Nemožno slúžiť Bohu aj mamonu. A mamon nie sú myslené len peniaze, ale celá spotreba.

Dňa 24.10.2020 sa uskutočnil výročný Stiftunsfest v Eisenstadte, kde za prísnych bezpečnostných opatrení bolo intronizovaných 26 nových prísažných členov Eques de Vino. Konzulát OEVE  Slovensko sa ospravedlnil a jeho 5 kandidátov bude intronizovaných v náhradnom termíne (pravdepodobne 27.12.2020). Chceme iba pripomenúť, že i v najťažších podmienkach spoločenstvo Rytierskeho rádu vína je bdelé, ale fenomén vína si ctí, nakoľko história vína bola pozitívnou súčasťou všetkých vývojových etáp civilizácie a spoločenstiev.

Týmto chceme byť nápomocní pri prekonávaní tohto ťažkého obdobia, lebo víno zohráva dôležitú úlohu ako z pohľadu zdravotného,  tak i z pohľadu sociálneho a to nastavenie do optimizmu.