Konzulát OEVE SK a EVIRS SK srdečne pozýva všetkých prísažných členov a členky s doprovodom na Medzinárodný Konzulátfest v Bratislave – 20. výročie Rytierskeho rádu vína OEVE a EVIRS na Slovensku, ktorý sa uskutoční v sobotu 17. júna 2023.

PROGRAM:

  • 13:00 hod. … Zraz účastníkov pred budovou Národnej rady Slovenskej republiky na Župnom námestí v Bratislave s uvítaním, registráciou, drobným občerstvením a čašou vína
  • 14:00 hod. … Sprievod účastníkov cez centrum Bratislavy smerom ku kostolu Milosrdných bratov
  • 14:15 hod. … Slávnostný rytiersky obrad – bohoslužba za blahorečenie  Karla Habsburského, intronizácia rytierov, legátov, kontúra
  • 15:30 hod. … Sprievod späť do priestorov Národnej rady Slovenskej republiky
  • 16:00 hod. … Slávnostné uvítanie účastníkov konzulátfestu, zahraničných hostí a delegácie senátu a slávnostný obed (predjedlo, slepačí vývar, panenka na šťave s oblohou, zemiaky, šalát)
  • 17:00 hod. … Verejné a slávnostné ocenenie významných rytierskych zásluh a životných jubileí
    (v priebehu aktu sa podáva káva a múčnik)
  • 18:30 hod. … Večerné občerstvenie k spoločenským debatám o víne a vinárstve (guláš, rezne a studené misy)
  • 23:00 hod. … Oficiálne ukončenie konzulátfestu.

Programom sprevádza a konferuje Thomas Kamenár, herec a moderátor O-3
Do tanca a na počúvanie hrá Cifrovaná muzika (cimbalová) a Spievajúce dámy (jazz, soul, pop).

V priebehu celého konzulátfestu sa podávajú a degustujú skvelé mladé a ročníkové vína od popredných vinárov, členov OEVE a EVIRS SK.

Záväznú účasť na podujatí nahláste najneskôr do 3.6.2023 na: evirs@evirs.sk, z dôvodu, že vstup do budovy Národnej rady je monitorovaný a jedná sa o režimové pracovisko.

Vstupné na podujatie vo výške 80,- €, pričom 5,- € ide na charitatívnu činnosť (onkológia) je potrebné uhradiť na účet EVIRS, Tatra banka, IBAN SK 26 11000000002667740014, variabilný symbol 17062023 a do správy pre prijímateľa uvedenie svojho mena.

Dress code: slávnostné oblečenie, tmavomodrý oblek a príslušné insígnie u pánov, tmavé šaty a príslušné insígnie u dám, rytieri povinne ornát a baret.

IN HONOREM DEI ET IN HONOREM VINI

Generalconsul Prof. Alfred R. Tombor Tintera
Senatconsul Präs. Alois Paul

Prokonzul Eques Jaroslav Plunár
Prokonzul Eques Július Bartalos
Senator SK Stanislav Kamenár