Vážení rytieri a priatelia vína,

dovoľte mi touto cestou poďakovať organizátorom a účastníkom charitatívnej dražby vín za rozhodnutie darovať výťažok z tejto milej akcie Národnému ústavu detských chorôb.

Teší nás, že sa účastníkom dražby spoločne podarilo vyzbierať krásnu sumu 5 000 EUR. Finančné prostriedky využijeme na zakúpenie špeciálneho prístroja – cystoskopu pre malých pacientov Kliniky pediatrickej urológie, ktorá sa zameriava na liečbu širokého spektra ochorení obličiek a močových ciest u detí.
Úprimne ďakujeme, že nám pomáhate v našom úsilí zlepšovať kvalitu poskytovanej zdravotnej starostlivosti a podmienky na liečbu detí, ktoré k nám prichádzajú zo všetkých kútov Slovenska.

S pozdravom a vďakou,

Peter Bartoň
riaditeľ Národného ústavu detských chorôb