ORDO EQUESTRIS VINI EUROPAE – OEVE
Konzulát Slovensko

1. prokonzul
EQUES Jaroslav Plunár

2. prokonzul
EQUES Július Bartalos

Emeritný konzul
EQUES František Slezák

Prokonzul honoris causa
EQUES Richard Demovič

Zástupca Senátu na Slovensku
Eques Stanislav Kamenár

Predsedníctvo OZ EVIRS

1. Prokonzul
EQUES JUDr. Mgr. Jaroslav Plunár

2. Prokonzul
EQUES Ing. Július Bartalos

Notár
CONSILIARUS JUDr. Juraj Ufrla

Administrátor
CONSILIARUS Ing. Marián Bukoven

Pokladník
CONSILIARUS MVDr. Peter Pongrácz

Kňaz
EQUES Mons. Jozef Bohunický

LEGÁTSTVA A KOMTUREI KONZULÁTU SLOVENSKO

Legátstvo Bratislava

Komturei Bratislava I.
Komturei Bratislava II.
Komturei Bratislava III.

Legátstvo Skalica
Komturei Záhorie

Legátstvo Pezinok

Komturei Pezinok
Komturei Limbach a Svätý Jur
Komturei Modra
Komturei Šenkvice
Komturei Trnava

Legátstvo Nitra
Komturei Veľké Lovce

Legátstvo Južné Slovensko – Dunajská Streda

Legátstvo Bojnice

Komturei Žilina
Komturei Žilina Internacionál
Komturei Čadca
Komturei Bojnice

Legátstvo Tokaj

Komturei Košice
Komturei Prešov

Legátstvo Pálava

Komturei Pavlov

OEVE má nasledovné stupne prísažných členov: