5. marca 2022 sa delegácia konzulátu OEVE Slovensko zúčastnila Ordensconventu, ktorý sa uskutočnil v rakúskom Klosterneuburgu. Pri tejto príležitosti sa za účasti honorárneho konzula z Ukrajiny uskutočnila aj omša za mier.

  • Dopoludňajší program sa niesol v znamení filozofie Rytierského rádu vína: Až keď porazíš závisť a pýchu, staneš sa skutočným človekom.
  • Convent bol v spojení „4 F“ –  Freiheit + Freundschaft + Frieden + Freunde.
  • Na záver zaznelo vyhlásenie Conventu: Ora et Labora.
  • Popoludní sa uskutočnila intronizácia do vyšších stupňov rádu a menovanie do funkcií.
  • Legátstvo Patria Lipizzanae oslávilo svoje 10. výročie, pri ktorého príležitosti pripravilo ochutnávku regionálnych vín.