V minulých dnech předali zástupci Legatu Palava – Konzulát Slovensko jako dar svých rytířských členů organizaci “Dům pro Jůlii” v Brně – dětský hospic v režimu dětské paliativní léčby, kopírovací stroj, který si organizace sama nemohla dovolit koupit, a který nutně potřebovala pro svoji činnost. Také tady se projevil “rytířský duch.

Zleva hospes Tomáš Hapla, consiliarius Pavel Žufan, ředitelka Domu pro Julii Radka Vernerová, eques Aleš Pohanka.

Consulat Slowakei, Legat Palava