Dňa 7. decembra 2022 sa vo vínnej záhrade WINE O´CLOCK na Bárdošovej 1 v Bratislave konalo slávnostné odovzdávanie výťažku z „Charitatívnej dražby vín“, konanej 10. septembra 2022.

Výťažok 5 000 € si z rúk prokonzula EVIRS Eques Richarda Demoviča prevzal riaditeľ Národného ústavu detských chorôb MUDr. Peter Bartoň. Všetkým, ktorí sa dražby zúčastnili a prispeli pre NÚDCH patrí naša veľká vďaka a samozrejme i tým, ktorí takúto nádhernú akciu zorganizovali.