Novinky

Novinky2020-10-06T15:25:29+02:00

Poďakovanie

Dňa 01.03.2023 sa v budove Obecného domu obce Slovenský Grob konalo valné zhromaždenie konzulátu Slovensko EVIRS. Na tomto valnom zhromaždení  sa zúčastnilo celkove 78 prísažných s právom hlasovať za spolu 148 [...]

Ritterfestkalender 2023

Na podujatiach uvedených v doleuvedenom kalendári sa môžu zúčastniť všetci členovia nášho Konzulátu SK s tým, že ako prísažní členovia Rytierskeho rádu vína: Musia byť slávnostne oblečení (tmavý oblek, [...]

OEVE/EVIRS pomáhá

V minulých dnech předali zástupci Legatu Palava - Konzulát Slovensko jako dar svých rytířských členů organizaci “Dům pro Jůlii” v Brně - dětský hospic v režimu dětské paliativní léčby, [...]

KALENDÁR PODUJATÍ 2023

11.1.2023 - Zasadnutie konzulátu OEVE a EVIRS v Šamoríne 20.1.2023 - Požehnanie mladého vína - Vinárstvo Bartal Šamorín Legátstvo Južné Slovensko 21.1.2023 - XII. Malokarpatský vinársky ples – Kultúrny dom [...]

Valné zhromaždenie EVIRS – oznam

Dňa 16.02.2023 sa na zasadnutí Rady konzulátu Slovensko ( ďalej len Rada) členovia Rady uzniesla na tom, že v prípade ak valné zhromaždenie (ďalej len VZ), ktoré sa bude [...]

Pozvánka na Valné zhromaždenie EVIRS

Európsky vinársky rytiersky stav – EVIRS o.z. – pozýva na Valné zhromaždenie. Termín a miesto konania: 1. marca 2023 o 17:00 hod. Dom kultúry Slovenský Grob, Hlavná 132 Návrh [...]

Go to Top