V spolupráci s časopisom Vinotéka pripravujeme sériu článkov o Európskom vinárskom rytierskom stave a rytieroch vína na Slovensku. Môžete sa tešiť na zaujímavé články určené nielen pre prísažných členov nášho rádu, ale aj širokú verejnosť.

Prvý z nich nesie názov „Rytieri medzi nami“ a bol uverejnený v prvom tohtoročnom čísle spomínaného časopisu. Želáme príjemné čítanie!