S hlbokým zármutkom sa lúčime s našim vzácnym priateľom a druhom
Eques Eduardom Kukanom

Prajeme ti večný odpočinok v objatí Matky zeme,
tam kde už niet bolesti, trápenia, ani staroby, tam odkiaľ sme vyšli,
a kde sa raz aj tak všetci opäť zídeme.

prokonzul Eques Richard Demovič
prokonzul Eques Stanislav Kamenár
emeritný konzul Eques František Slezák

Delegácia OEVE a EVIRS sa zúčastnila pohrebu
významného člena Rytierského rádu vína – Eques Edurda Kukana.

Eduard Kukan bol najjasnejším príkladom filozofie Rytierskeho rádu vína, ktorí dosahujú členovia Klubu rytierov vína pri preberaní sabrážného meča s formulou: Noblesse oblige.

Navždy nám jeho životný príbeh bude pripomínať Kukanovu školu diplomacie:
SLUŠNOSŤ, DRUŽNOSŤ, ELEGANCIA, KOREKNOSŤ, NOBLESA.

In honorem dei et in honorem vini