Prinášame vám list od Magister Generalis Konzul I. Alfred Rákóczi Tombor Tintera:

So súčasnou corona – pandémiou je zrazu všetko inak, ako to bolo doteraz. Náš vysoký štandard životného štýlu je predbežne preč. Samozrejme sme aj naďalej povinní zachovávať paneurópske cnosti: slobodu, priateľstvo, mier, radosť. Ale aktuálna kríza káže rozvahu, skromnosť a odriekanie… (viac v obrázku dole)