Rytiersky rád vína každoročne organizuje výročné stretnutie – Konzulátfest Slovensko Ordo Equestris Vini Europae. Tohto roku za ťažkých podmienok sa podarilo zorganizovať akreditáciu a intronizáciu dňa 22.8.2020 v Slovenskom Grobe v Pivnici u Zlatej husi u rodiny Jajcayovcov. Bolo akreditovaných 6 nových prísažných členov hospes-hospita. Do vyšších stupňov rádu boli intronizovaní aj Eduard Jajcay a Danka Kisslingová hostitelia podujatia. Do IV. stupňa rytierskeho rádu vína boli I. konzulom OEVE Magister Generalis Alfred Rákóczi Tombor Tinterom povýšení na Eques de Vino významný someliér Miroslav Jajcay a starosta obce Slovenský Grob Štefan Gašparovič. Za účasti prezidentky SR Zuzany Čaputovej dostali vyznamenania Senátu OEVE Eques Štefan Strapák a operný spevák Miroslav Dvorský.

Za mimoriadne úsilie a perfektnú organizáciu Všetkým zainteresovaným úprimná vďaka.

IN HONOREM DEI et IN HONOREM VINI