Dňa 17. júla 2021 sa uskutočnil Medzinárodný Konzulátfest OEVE a EVIRS v unikátnych priestoroch vinárstva Karpatská perla v Šenkviciach. Boli prijatí historicky prví 2 mladí členovia do úradu assessor, 4 noví hospes a 8 prísažných členov bolo povýšených do úradu consiliarius.

Mimoriadnou udalosťou bolo udelenie Čestného kríža za zásluhy Ordens Meritum Europäische Weinritterschaft – Ordo Equestris Vini Europae najvýznamnejšej slovenskej šľachtiteľke viniča, autorke úspešných odrôd Devín, Breslava, Dunaj, Hron, Rimava a ďalších – Ing. Dorote Pospíšilovej.

Rytiersky prípitok Salve vini vínom Svetové Noviny z 800 odrôd symbolicky zaznel na počesť zbierky, ktorú kompletizovala Ing. Dorota Pospíšilová od 50-tych rokov minulého storočia, a časť z tohto vzácneho genofondu zachránila pred likvidáciou. Dnes sa o toto repozitórium viniča starajú šenkvickí vinári, členovia EVIRS – Ing. Tibor Ruman a Ing. Ladislav Šebo.

Ďakujeme za bezchybnú organizáciu skvelému hostiteľovi – vinárstvu KARPATSKÁ PERLA, a ďakujeme aj spoločnosti RONA – 5 star glass, pod vedením taktiež člena EVIRS – Ing. Štefana Hanáka, za oficiálny kalich Rádu.

Za mimoriadne úsilie a organizáciu všetkým zainteresovaným úprimná vďaka !

IN HONOREM DEI et IN HONOREM VINI

foto: Petra Rajnicova