• 17.1.2022 – Videokonferencia Senát OEVE
 • 27.1.2022 – Zasadnutie konzulátu OEVE a EVIRS Pezinok
 • 7.2.2022 – Videokonferencia Senát OEVE
 • 5.3.2022 – ORDENSCONVENT– seminár o aktuálnych témach, intronizácia Judex, kandidátka na Eques de vino
 • 7.3.2022 – Videokonferencia Senát OEVE
 • 18.3.2022 – Konferencia SVA Pezinok – odborná konferencia na aktuálne vinárske témy
 • 19.3.2022 – Základný kurz SVA Pezinok – videokonferencia
 • 2.4.2022 – NOBILITAT + STILLES FEST Eisenstadt – valné zhromaždenie OEVE a menovanie vedúcich legátstiev a komturei
 • 4.4.2022 – Videokonferencia Senát OEVE
 • Apríl 2022 – Valné zhromaždenie EVIRS
 • 23.4.2022 – EQUESTAG in Györ
 • 2.5.2022 – Videokonferencia Senát OEVE
 • 21.5.2022 – Konzulátfest Skalica – povyšovanie členov Legátstva Pálava
 • 13.6.2022 – Konzulátfest OEVE a EVIRS a Legátstvo Pezinok, Zámok Pezinok,
  19.výročie, vloženie Domizel
 • 25.6.2022 – Rosé Fest – PO Bodíky za účasti 5 krajín – od o 13.00 hod.
 • 2.7.2022 – RITTERAKADEMIE Eisenstadt – školenie administratívy, ekonómie a maršalov, skúšky kandidátov na Eques
 • 4.7.2022 – Videokonferencia Senát OEVE
 • 1.8.2022 – Videokonferencia Senát OEVE
 • 19.8.2022 – Europatisch + PAN EU Weinpicknick
 • 2.9.2022 – HK-SK STAATSEMPANG/OEVE in Schlöss Kittsee
 • 5.9.2022 – Videokonferencia Senát OEVE
 • 16.9.2022 – Medzinárodný Senátfest Tokaj-Košice, Rakúsko, SK, HU
 • 17.9.2022 – Medzinárodný Senátfest Tokaj-Borša, Rakúsko, SK, HU
 • 22.9. – 25.9.2022 – Jarmočná degustácia vín v Dunajskej Strede za účasti vinárov (SK,HU,CZ,AT,RO)
 • 3.10.2022 – Videokonferencia Senát OEVE
 • 7.10. – 8.10.2022 – Nadstavbový seminár SVA Pezinok, skúšky VinAk
 • 21.10.2022 – ORDENSTAG, Eisenstadt
 • 22.10.2022 – INTERNATIONALES STIFTUGSFEST, Eisenstadt – Eques de Vino
 • 2.11.2022 – Videokonferencia Senát OEVE
 • 5.12.2022 – Videokonferencia Senát OEVE
 • 9.12.2022 – Klub rytierov vína
 • 27.12.2022 – ST. JOHANNESFEST, Eisenstadt – Eques de Vino

In Honorem Dei et in Honorem Vini
PAX et LAETITIA et SANITAS SEMPER NOBISCUM
RES SEVERA est VERUM GAUDIUM