Prinášame vám list od Magister Generalis Konzul I. Alfred Rákóczi Tombor Tintera:

DOSAHOVANIE CIEĽOV RÁDU
alebo o CORONE a TRIBÚNOCH

Vývoj ľudstva je väčšinou možné spojiť s adaptáciou. To znamená, že na výzvy bolo nutné vždy dať tú správnu odpoveď.
Avšak aj zvedavosť a lenivosť boli v priebehu dejín ľudstva hnacou silou pre vynálezy, pre pokrok.
Aj pri výzvach ako je korona je potrebné reagovať uvážlivo a zodpovedne a pritom mať pred očami stále svoje ciele. K tomu patrí rytierska cnosť odvahy, pretože rytier smie mať strach len: zo zbabelosti. Byť k smrti vystrašený znamená byť mŕtvy!
Korona by vyhrala, ak by naše ciele obsahovali bojazlivú, úzkostlivú, neadaptovanú úlohu a sloboda by sa dramatickým spôsobom stratila. Keď sa v mene bezpečia obetuje sloboda, v konečnom dôsledku človek stratí aj slobodu aj bezpečie.
Dosiahnutie životných cieľov musí ostať rytierskou povinnosťou! … (viac v obrázku dole)