ORDO EQUESTRIS VINI EUROPAE
EURÓPSKY VINÁRSKY RYTIERSKY STAV

Rytiersky atlas je filozofický testament pre Európu, v ktorom je zakotvená najdôležitejšia výpoveď a postoj k vínu, k životu, ku krajine, k duchovným hodnotám, k biblii, k ľudskej dôstojnosti, k rytierskym štruktúram a k rytierskej ceste v každodennom živote.

1. Prokonzul EQES Richard Demovič, 2. Prokonzul Ing. Stanislav Kamenár

Emeritný konzul EQES František Slezák

Plné znenie ATLASu OEVE a EVIRS (.pdf)