V sobotu 23.10.2021 sa uskutoční 37. INTERNATIONALEN STIFTUNGSFEST v Eisenstadte v Rakúsku, na ktorom budú slávnostne povyšovaní aj 7 naši prísažní členovia do úradu Eques de Vino.

Pri tejto príležitosti organizujeme autobusovú dopravu na trase: Pezinok – Bratislava – Eisenstadt (Rakúsko) a späť.

  • Pre účastníkov z Pezinka a okolia bude autobus pristavený v sobotu 23.10.2021 o 8:00 hod. na adrese: Vinárstvo Raimex, Hrnčiarska 8, Pezinok
    Odchod z Pezinka: 8:30 hod.
  • Pre účastníkov z Bratislavy a okolia bude autobus pristavený o 9:00 hod. na čerpacej stanici OMV na Einsteinovej 16 v Petržalke pri Auparku.
    Odchod z Bratislavy: 9:15 hod. smer Rakúsko, Eisenstadt, Hauptstrase 40, príchod : 10:15 hod.
  • Plánovaný odchod z Eisenstadtu: cca o 17:00 hod.

V piatok 22.10.2021 sa koná ORDENSTAG, ktorý sa vždy koná v predvečer tejto slávnostnej udalosti.

Pozvánka 37. INTERNATIONALEN STIFTUNGSFEST >>

Pozvánka ORDENSTAG >>